De Belgische autoweg N4 is kilometer voor kilometer in kaart gebracht door Stefan Bendiks en Aglaée Degros. De autoweg is geanalyseerd vanuit planologisch, sociologisch en verkeerskundig perspectief. 
Wij gaven vorm aan de publicatie en bewerkten de historische kaarten en contextuele kaarten en analyses. Met de berg foto's maakten we een road-movie als een filmstrip die de autoweg systematisch in beeld brengt. 
De publicatie is een project van Artgineering en bevat bijdragen van o.a. Stefan Devoldere, Fransje Hooimeijer, Frits Palmboom en fotograaf Bas Princen. ​​​​​​​

Suggesties:

All the Way Up