Met medewerking van de nieuwe vinex-bewoners maakten we vlaggen voor de drie wijken. In 2007 hesen we de vlaggen samen met de bewoners tijdens een vrolijke optocht met vaandeldragers en fanfare. Dit was een van onze eerste projecten waarbij participatie van de doelgroep centraal stond. Hierna volgden vele paticipatieprojecten, o.a. voor gemeenten, woningbouwcorporaties en ontwikkeling van identiteiten.
Vathorst is een Vinex bij Amersfoort. Om de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk te vergroten en de identiteit te versterken, zijn we gevraagd om kenmerkende beelden te ontwikkelen met medewerking van de bewoners. We maakten vlaggen, want een Vinex is een nieuw territorium: ontgonnen en bebouwd door projectontwikkelaars, veroverd en toegeëigend door de nieuwe bewoners. 
We deden onderzoek naar de omgeving en werkten dat uit in een beeldende vragen­lijst. Daarmee verzamelden we de voor­keuren van de bewoners met betrekking tot landschap, kleur, dieren, levensvisie, enz. De resultaten vertaalden we naar eigentijdse symbolen. We ontwierpen drie vlaggen voor de drie wijken van Vathorst.
Tijdens een vrolijke optocht met vaandeldragers en fanfare werden de vlaggen gepresenteerd. Ze hangen aan hoge masten in hun eigen wijk en zijn de zichtbare triomf van de ‘veroverde grond’. De bewoners kregen jute boodschappentassen met daarop de wapens. Die worden in het dagelijks leven gebruikt en daarmee dragen de bewoners zelf de identiteit van hun wijk uit.
Het project was onderdeel van de tentoonstelling ‘Dialogen’ in het Graphic Design Museum Breda (2005) over nieuwe vormen van grafische vormgeving en visuele communicatie waarbij gebruikers deelnemen aan het ontwerpproces.
Een participatie kunstproject in opdracht van Gemeente Amersfoort en Vario Mundo. In 2008 was de Vlaggenparade onderdeel van de tentoonstelling 'Dialogen' in het Graphic Design Museum.
All the Way Up