We ontwikkelden de nieuwe visuele identiteit voor BredaMantelzorg, voorheen bekend als StiB. De oude naam StiB – Steunpunt informele zorg Breda – dekte niet meer de lading van de organisatie, die inmiddels veel meer is dan een steunpunt voor informele zorg. Namelijk hét kenniscentrum voor mantelzorg in Breda (e.o). De nieuwe naam BredaMantelzorg zegt dus letterlijk waar de organisatie voor staat. 
De naamsverandering moet bijdragen aan meer bekendheid en het bereik van een nog grotere doelgroep. En dat is echt belangrijk, want ongeveer 1 op de 3 Nederlanders geeft mantelzorg. En het is natuurlijk mooi om voor een ander te zorgen, maar het kan ook heel zwaar zijn. Belangrijk dus dat zij de weg naar BredaMantelzorg kunnen vinden voor gratis hulp.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe uitstraling, passend bij de nieuwe missie, visie en kernwaarden. Daar kwamen wij in beeld. We gebruikten de M als uitgangspunt. Het is een grote kapitale M met een monumentale uitstraling door de suggestie van ruimtelijkheid. De uitstraling – vormen, kleuren, lettertypen, beeldtaal – is strakker en zakelijker dan voorheen. We leggen juist de nadruk op de professionaliteit van de organisatie in plaats van op de zorg en de mensen. Geen hartjes, geen handjes, no nonsense.

Als logisch gevolg van de rebranding worden alle bestaande communicatiemiddelen heroverwogen en herzien. Hieronder alvast het nieuwe logo, andere middelen volgen. De website bevindt zich momenteel in een tussenfase, de nieuwe website gaat in mei live. Word vervolgd dus.

Suggesties:

All the Way Up